Uncategorised

 

 

PROTOCOALE DE COLABORARE

 

Protocol de colaborare cu Asociația „NECUVINTE”

Protocol de colaborare cu Asociația Victimelor Accidentelor de Muncă – AVAM

Protocol de colaborare cu Organizația Salvați Copiii

 

 

TRATATE ONU 

 

DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

CONVENȚIA ASUPRA ELIMINĂRII TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE FATA DE FEMEI

 

PROTOCOL OPȚIONAL LA CONVENȚIA ASUPRA ELIMINĂRII TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE FAȚĂ DE FEMEI

 

PACTUL INTERNAȚIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ȘI POLITICE

 

PROTOCOL FACULTATIV LA ACTUL INTERNATIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ȘI POLITICE 

 

AL DOILEA PROTOCOL FACULTATIV LA PACTUL INTERNAȚIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ȘI POLITICE, VIZÂND ABOLIREA

 

PEDEPSEI CU MOARTEA

 

PACTUL INTERNATIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE ECONOMICE, SOCIALE ȘI CULTURALE

 

CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI

 

 PROTOCOL FACULTATIV LA CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI, REFERITOR LA VÂNZAREA DE COPII, PROSTITUȚIA COPIILOR ȘI PORNOGRAFIA INFANTILĂ

 

PROTOCOL FACULTATIV LA CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI, REFERITOR LA IMPLICAREA COPIILOR ÎN CONFLICTE ARMATE

 

CONVENȚIA PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

CONVENȚIA ÎMPOTRIVA TORTURII ȘI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

 

PROTOCOL OPȚIONAL DIN 18 DECEMBRIE 2002 LA CONVENȚIA ÎMPOTRIVA TORTURII ȘI A ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE

 

CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ PRIVIND ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE RASIALĂ 

 

CONVENŢIA PRIVIND STATUTUL REFUGIAŢILOR